मत परिणाम अपटेड

 शनिबार, बैशाख ३१, २०७९ | onlinenews

पछिल्लो मत परिणाम

मन्थली नगरपालिका
वडा नं.१
नेपाली काँग्रेसः
नगरप्रमुखः ४३
नगर उप्रमुखः ५३
वडा अध्यक्षः ५१
खुल्ला सदस्यः ४१
खुल्ला सदस्यः ३
महिला सदस्यः ४५
दलित सदस्यः ३
वडा नं. १४
नगरप्रमुखः ५६
नगर उप्रमुखः ५१
वडा अध्यक्षः ५०
खुल्ला सदस्यः ५३
खुल्ला सदस्यः ५४
महिला सदस्यः ५५
दलित सदस्यः ५२

नेकपा एमालेः
वडा नं. १
नगरप्रमुखः ३९
नगर उप्रमुखः ३९
वडा अध्यक्षः ४१
खुल्ला सदस्यः ३८
खुल्ला सदस्यः ३८
महिला सदस्यः ३९
दलित सदस्यः ३७

वडा नं. १४
नगरप्रमुखः ८१
नगर उप्रमुखः ८५
वडा अध्यक्षः ८४
खुल्ला सदस्यः ८४
खुल्ला सदस्यः ८१
महिला सदस्यः ८१
दलित सदस्यः ८४

नेकपा माओवादी केन्द्र–समाजवादी गठबन्धन
वडा नंं १
नगरप्रमुखः ६
नगर उप्रमुखः ०
वडा अध्यक्षः ३ कलम (२ हँसया हथौठा)
खुल्ला सदस्यः ३९
खुल्ला सदस्यः २
महिला सदस्यः २
दलित सदस्यः ४०
तीर २
वडा नंं १४
नगरप्रमुखः ४९
नगर उप्रमुखः ५ कलम (४४ हँसया हथौडा)
वडा अध्यक्षः १ कलम (५२ हँसया हथौडा)
खुल्ला सदस्यः २ कलम (४८ हँसया हथौडा)
खुल्ला सदस्यः २ कलम (४८ हँसया हथौडा)
महिला सदस्यः ० कलम (५३ हँसया हथौडा)
दलित सदस्यः १ कलम (५३ हँसया हथौडा)

रामेछाप नगरपालिका
नेपाली काँग्रेसः

नगरप्रमुखः
नगर उप्रमुखः
वडा अध्यक्षः
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

नेकपा एमालेः
नगरप्रमुखः
नगर उप्रमुखः
वडा अध्यक्षः
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

नेकपा माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी गठबन्धन
नगरप्रमुखः
नगर उप्रमुखः
वडा अध्यक्षः
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

उमाकुण्ड गाउँपालिका
नेपाली काँग्रेसः
वडा नं. १ (६०० मतकोे परिणाम)
गाउँपालिका अध्यक्षः २३२
गाउँपालिका उपाध्यक्षः २२७
वडा अध्यक्षः २५१
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

नेकपा एमालेः
गाउँपालिका अध्यक्षः २३७
गाउँपालिका उपाध्यक्षः २१३
वडा अध्यक्षः २३६
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

नेकपा माओवादी केन्द्र–राप्रपा गठबन्धन
वडा नं.१
गाउँपालिका अध्यक्षः ४५ हलो
गाउँपालिका उपाध्यक्षः ४५ हलो
वडा अध्यक्षः ५५ हँसिया हथौडा
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

गोलुकगंगा गाउँपालिका
नेपाली काँग्रेसः
गाउँपालिका अध्यक्षः
गाउँपालिका उपाध्यक्षः
वडा अध्यक्षः
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

नेकपा एमालेः
गाउँपालिका अध्यक्षः
गाउँपालिका उपाध्यक्षः
वडा अध्यक्षः
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

नेकपा माओवादी केन्द्रः
गाउँपालिका अध्यक्षः
गाउँपालिका उपाध्यक्षः
वडा अध्यक्षः
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

लिखु तामाकोसी गाउँपालिका

नेपाली काँग्रेसः
गाउँपालिका अध्यक्षः ३५२
गाउँपालिका उपाध्यक्षः ३२७
वडा अध्यक्षः
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

नेकपा एमालेः
गाउँपालिका अध्यक्षः ३९२
गाउँपालिका उपाध्यक्षः ४०४
वडा अध्यक्षः
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

नेकपा माओवादी केन्द्र–समाजवादी गठबन्धन
गाउँपालिका अध्यक्षः ३२ कलम
गाउँपालिका उपाध्यक्षः ५२ हँसिया हथौडा
वडा अध्यक्षः
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिका

नेपाली काँग्रेस– माओवादी गठबन्धन
गाउँपालिका अध्यक्षः ३१ हँसिया हथौडा
गाउँपालिका उपाध्यक्षः ३१ रुख
वडा अध्यक्षः
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

नेकपा एमालेः
गाउँपालिका अध्यक्षः ५७
गाउँपालिका उपाध्यक्षः ५५
वडा अध्यक्षः
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

सुनापति गाउँपालिका
नेपाली काँग्रेसः
गाउँपालिका अध्यक्षः ६५
गाउँपालिका उपाध्यक्षः ६७
वडा अध्यक्षः
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

नेकपा एमालेः
गाउँपालिका अध्यक्षः ४३
गाउँपालिका उपाध्यक्षः ३८
वडा अध्यक्षः ३९
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

नेकपा माओवादी केन्द्रः
गाउँपालिका अध्यक्षः ६७
गाउँपालिका उपाध्यक्षः ७८
वडा अध्यक्षः ६७
खुल्ला सदस्यः
खुल्ला सदस्यः
महिला सदस्यः
दलित सदस्यः

प्रतिकृया

Add