स्थानीय चुनाव २०७९

रामेछाप (स्थानिय निर्वाचन) अपडेट

मन्थली नगरपालिका रामेछाप नगरपालिका गोकुलगंगा गाउँपालिका लिखूतामाकोशी गा.पा.
पार्टी मेयर उपमेयर पार्टी मेयर उपमेयर पार्टी अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष उपाध्यक्षा
८१४८ ७८०२ ६६३९ निर्वाचित ६६४० निर्वाचित ६०९३ निर्वाचित ५२५३ निर्वाचित ५२७ ५०१
८२१३ ७९९७ ५९८६ ५३४७ ४७१० ४७८६ ५८५ ५९७
११०५ ३११
३८४
दोरम्बा गाउँपालिका खाँडादेवी गाउँपालिका उमाकुण्ड गा.पा. सुनापती गाउँपालिका
पार्टी अध्यक्ष उपाध्यक्षा पार्टी अध्यक्ष उपाध्यक्षा पार्टी अध्यक्ष उपाध्यक्षा पार्टी अध्यक्ष उपाध्यक्षा
१८४४ २१७२ २९२२ निर्वाचित ४८५१ ५१७७
१८६३ १७८९ ३७२८ निर्वाचित २८३४ ५३९८ निर्वाचित ५३५७ निर्वाचित
१९०१