समावेशी

जन्मदिनमा सडक मानवलाई भोजन
बाटेको धुप बनाउने तालिम सम्पन्न
पत्रकार श्रेष्ठ सम्मानित
पत्रकार विक सम्मानित