समावेशी

बाटेको धुप बनाउने तालिम सम्पन्न
पत्रकार श्रेष्ठ सम्मानित
पत्रकार विक सम्मानित
महिला सहकारीलाई लेखा तालिम
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना